Kärror

ritning modell MW modell M-special

Ingen tillverkning av cykelkärror för närvarande. Tidigare har kärror modell M, MW och L tillverkats, och MW 2.0 tillverkats på licens av Nordiska cykelkompaniet.

Hör av dig om du är intresserad av bygga kärror av vår design.